SM-J700H 5.1.1 - 6.0.1 firmware 4 file

Thảo luận trong 'SAMSUNG'

Chia sẻ trang này

 1. h@ck

  [email protected] [email protected]

  J700HXXU2BPF9_OJV2BPF4_FA_6.0.1_4FILE.zip\J700HXXU2BPF9_OJV2BPF4 - ZIP archive, unpacked size 2,131,743,426 bytes
  • AP_J700HXXU2BPF9_CL8299335_QB9960677_REV00_user_low_ship.tar.md5
  • BL_J700HXXU2BPF9_CL8299335_QB9960677_REV00_user_low_ship.tar.md5
  • CP_J700HXXU2BPF2_CL8116229_QB9835270_REV00_user_low_ship.tar.md5
  • CSC_OJV_J700HOJV2BPF4_CL8299335_QB9960677_REV00_user_low_ship.tar.md5
  • J7E3G_EUR_OPEN.pit
  J700HXXU1APA3_OJV1AOK6_Android_5.1.1_Parsi_4-File.rar - RAR archive, unpacked size 2,068,268,727 bytes
  • AP_J700HXXU1APA3_CL877784_QB8010669_REV00_user_low_ship.tar.md5
  • BL_J700HXXU1APA3_CL877784_QB8010669_REV00_user_low_ship.tar.md5
  • CP_J700HXXU1APA2_CL68677_QB4350164_SIGNED.tar.md5
  • CSC_OJV_J700HOJV1AOK6_CL882865_QB7180499_REV00_user_low_ship.tar.md5
  • J7E3G_EUR_OPEN.pit
   
  You need 5.00 USD to view this content.
  pjtran89 thích bài này.
  Chủ đề cũ
  Đang tải...
 2. h@ck

  [email protected] [email protected]

  J700HXXU1AOG3_OXY1AOFG_v5.1.1_Repair_Firmwares_FULL_4Files.zip
  • AP_J700HXXU1AOG3_CL679261_QB5534807_REV00_user_low_ship_.tar.md5
  • BL_J700HXXU1AOG3_CL679261_QB5534807_REV00_user_low_ship.tar.md5
  • CP_J700HXXU1AOFG_CL679261_QB5476094_REV00_user_low_ship.tar.md5
  • CSC_OXY_J700HOXY1AOFG_CL679261_QB5476094_REV00_user_low_ship.tar.md5
  • J7E3G_EUR_OPEN.pit
   

Chia sẻ trang này